สำนักงานบัญชี ที่เข้าใจคุณมากที่สุด

รับจดทะเบียนบริษัท ขายออนไลน์ ทุกช่องทาง ผ่าน Social ทุก Platform ทั้ง Shopee,Lazada,Facebook
ทุกการขาย ปังปอน ทำให้คุณได้

จดทะเบียนบริษัท

ตรวจเอกสารแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องและต้องใช้
จองชื่อและจัดเตรียมเอกสาร ให้ถูกต้องครบถ้วน

ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย 
เข้าระบบภาษี จด vat ให้ฟรีครั้งแรกเมื่อจดบริษัท
หากอยู่ต่างจังหวัด จัดเตรียมเอกสารให้ฟรี !!

ค่าบริการ

เริ่มต้น 10,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 

เตรียมแบบฟอร์ม

ส่งเอกสารทางLine ตรวจสอบเอกสารก่อนเซ็น
เข้าประกันสังคม จัดเตรียมเอกสารให้ฟรี 

รับทำบัญชี

หากมีลูกจ้าง ขึ้นทะเบียนนายจ้างให้ครั้งแรก
รับปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ยื่นงบการเงิน
รับยื่นภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทุกประเภท

กรณี ทำบัญชี

วางแผนภาษี / จัดทำ / ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54 )
จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT) ยื่น ภ.พ.36
ทำภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

  • จองชื่อบริษัท
  • จดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์
  • จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัท
  • จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
  • จัดทำแผนที่บริษัทประกอบการยื่นจดทะเบียน
  • คัดสำเนาเอกสารจดจัดตั้งบริษัท
  • ส่งไฟล์เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
  • รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน DBD e-Filing

สนใจติดต่อ

( คุณจ๋า )

สำงานบัญชีคุณภาพ
สำนักงานบัญตัวแทนสรรพากร
DBD

หมายเหตุ : ราคาค่าทำบัญชี อาจขึ้นอยู่กับความยุ่งยากของระบบเอกสารและการบันทึกบัญชี

Scroll to Top